Acte necesare pentru inscriere

Pentru internarea persoanei varstnice in camin sunt necesare citeva acte, In functie de starea de sanatate a persoanei si domiciliul acesteia se solicita urmatoarele documente:

  • cerere in vederea internarii, care se primeste de la biroul Casa Bunicilor
  • copie buletin
  • cuponul de pensie
  • cardul de sanatate 
  • schema de tratament
  • adeverinta medicala primita de la medicul de familie pentru internare in centru.
  • acordul apartinatorului legal sau a familiei cu privirea, primirii in caminul nostru
  • la cererea apartinatorului persoana virstnica poate fi luata acasa in vizita scurta de 1-3 zile sau citeva ora pe zi,dar numai pe baza BILET DE VOIE scris, semnat,si stampilat de conducerea caminului.